כללים להתנהגות בשיעור מקוון

עודכן: 27.04.2022

היבטים אתיים של הוראה מרחוק: הגנה על פרטיות וזכויות יוצרים. מסמך זה מיועד לסטודנטים לקראת סמסטר א' תשפ"א בשגרת 19-COVID

 

 

נוכח שגרת ה- 19-COVID, סמסטר א' תשפ"א יועבר ברובו באופן מקוון[1]. המעבר לדרך הוראה זו מייצר סוגיות חדשות בהיבטים של הגנה על הפרטיות של הסטודנטים וסגל ההוראה והגנה על זכויות יוצרים. אוניברסיטת תל אביב חורתת על דגלה את החשיבות הערכית בשמירה על ההיבטים האתיים שהוזכרו  ורואה חשיבות רבה בקיום הכללים כפי שמפורטים במסמך זה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב קבעה כי בכל השיעורים (גם אלו שאין בהם נוכחות חובה) תהיה חובת פתיחת מצלמות של כל משתתפי השיעור למטרות פדגוגיות וזאת בהתאם לכללי הגנת הפרטיות וזכויות יוצרים. בקורסים בהם יש חובת נוכחות בקורס, חובה זו תצוין בסילבוס‏‏.

 

חובת הנוכחות עשויה להיות הגעה פיזית לקמפוס (למשל, מעבדות/התנסויות) או פתיחת מצלמות בשיעור מקוון. אי פתיחת ‏מצלמות תיחשב כהיעדרות.  האוניברסיטה מאשרת גמישות באישורים לאי פתיחת מצלמות (בקורסים שבהם אין נוכחות חובה) מסיבות חריגות אישיות בהתייחס לכך שמספרם אינו גדול.

 

על מנת לאפשר למשתתפי הקורס לצפות בשיעור לאחר קיומו, קיימת חובת הקלטה של כל השיעורים למעט שיעורים שבהם מוצג חומר רגיש (לדוגמא, ‏צילומים או מידע על מטופלים). המרצה יעלה את ההקלטה לשימוש הסטודנטים לפני השיעור העוקב (במידת הצורך, המרצה רשאי לערוך את ההקלטה משיקולים פדגוגיים). הסרת ההקלטות תתאפשר רק לאחר קיום כל מועדי הבחינות (כולל מועדים מיוחדים).

 

בהתאם לאמור, המסמך הבא מפרט את הכללים שיש לפעול לפיהם בעת למידה מקוונת ותיאום ההנחיות בין סגל ההוראה לסטודנטים באמצעות סילבוס.

 

 

1. הגנה על הפרטיות

אוניברסיטת תל אביב רואה חשיבות בשמירה על פרטיות בסביבת המרחב הפרטי של הסטודנטים.  נוסף על כך, קיימת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות של צד שלישי ולכן חשוב להימנע מחשיפת המשתתפים בשיעור לאנשים בסביבת המרחב הפרטי שלהם.  לכן, אין לחשוף מידע פרטי או מידע לגבי צד שלישי או לעשות כל פעולה הפוגעת בפרטיות. יתרה מכך,  יש להקפיד לגלות רגישות תרבותית והקפדה על  צנעת הפרט.

להלן המלצות וטיפים טכנולוגיים שיאפשרו לשמור על ההגנה על הפרטיות

 

 1.1 ארגון סביבת ההוראה

   1.1.1 מומלץ לנהל את השיעור מחדר סגור ושקט ולא במרחב משותף עם אחרים.

   1.1.2 במידה ואין אפשרות והשיעור משודר ממרחב משותף, יש לשבת כנגד קיר או להוסיף רקע וירטואלי. כמו כן, יש להשתמש ‏באוזניות.

   1.1.3 סטודנטים שאינם מעוניינים לפתוח מצלמה בסביבתם הפרטית, יוכלו ללמוד בקמפוס כך שתהיה להם אפשרות לפתוח מצלמה תוך שמירה על פרטיות מרחב הלמידה.

   1.1.4 יש להיכנס לכיתה הוירטואלית במצב השתק ולפתוח את המיקרופון רק כשרוצים לדבר.

   1.1.5 לידיעתכם, במקרה שבמהלך השיעור עולה חשד לפגיעה בפרטיותו של אחד מהמשתתפים (או/ו צד שלישי), הסגל המלמד ינקוט פעולות למניעת הפגיעה בפרטיות ככל הניתן לרבות, השתקת המיקרופון, סגירת וידאו של המשתתף או ניתוקו מהשיעור.

 

 

2. שימוש בהקלטות ובחומרי השיעור

 

 2.1 ככלל, יש חובת הקלטה בשיעורים.  המרצים קיבלו הנחיות בנושא זה. הבהרות יינתנו על ידי המרצים בשיעור הראשון ולכן אתם מתבקשים להופיע לשיעור הראשון.

 2.2 סגל ההוראה הונחה להקליט את השיעור ללא פני המשתתפים, למעט פני המרצה. כלומר, ההקלטה תכלול את פני המרצה, המצגת וקולות המשתתפים ללא צילום וידאו שלהם.

 2.3 ההקלטות יעלו לאתר הקורס ב- Moodle והגישה אליהם תהיה מוגבלת לסטודנטים של הקורס.

 2.4 ניתן לבקש מהמרצה לערוך את ההקלטה במידה ויש ספק לגבי שמירה על פרטיות.

 2.5 ההקלטות יהיו זמינות לצפייה במהלך סמסטר א' תשפ"א ובמהלך תקופת הבחינות (כולל מועדים מיוחדים).

 2.6 חומרי הלמידה המוצגים הינם למטרות הלמידה בקורס בלבד והגישה אליהם תהיה מוגבלת.

 2.7 סגל ההוראה זכאי להשתמש בצילומים ובהקלטות לצרכים אקדמיים ומחקריים ‏במסגרת ‏ אוניברסיטת תל אביב תוך הגנת פרטיות המשתתפים.

 2.8 האוניברסיטה רואה חשיבות רבה בשמירה על זכויות יוצרים ורואה בחומרה כל פגיעה בנושא לרבות צילום, הקלטה, העתקה או הפצה של כל חומר מחומרי הקורס. הפרה שכזו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.

 2.9 בשבועיים הראשונים של כל סמסטר (תקופת השינויים ברישום לקורסים), אוניברסיטת תל אביב מאפשרת לסטודנטים להכיר קורסים בתכניות מסוימות גם אם אינם רשומים אליהם. בסמסטר מקוון, הסטודנטים יוכלו לצפות בהקלטות של שיעורים פתוחים בהתאם להנחיות היחידה האקדמית וזאת עד תום תקופת השינויים. הסטודנטים יכנסו דרך אתר הבית של ‏MOODLE‏ לשרת הוידאו ויוכלו לבצע חיפוש לשיעור בו ירצו לצפות.

 

 

3. קוד התנהגותי

הלמידה המקוונת נערכת לרוב מסביבתם הפרטית של המשתתפים ועל כן מחייבת להדגיש את קוד ההתנהגות. על הסטודנטים להגיע לכל שיעור מקוון באופן ‏אשר ‏מכבד את כל משתתפי השיעור. ‏ בנוסף על האמור בסעיף 1, יש להקפיד על לבוש נאות, שיח מכבד והימנעות ‏מעיסוקים שאינם ממטרות השיעור‎.

 

 

4. תיאום ההנחיות בין סגל ההוראה לסטודנטים

הכללים לסמסטר מקוון דורשים תיאום ציפיות בין סגל ההוראה לסטודנטים. תיאום ההנחיות יערך באמצעים הבאים:

 

 4.1 חובת נוכחות.

 4.2 הגדרת אופן הפניה למרצה (אימייל, פורום קורס ב-Moodle, שעות קבלה)‏

 4.3 הצגת אופן הלימוד בקורס (סינכרוני/ א-סינכוני/ היברידי/ ‏Hyflex(

 4.4 הגדרת אופן הערכה. במידה ומפורסם שהערכת הקורס המסכמת תהיה בחינה, הבחינה תערך בקמפוס או באופן מקוון בהתאם בהתאם להנחיות שיהיו תקפות באותו מועד.

 4.5 הגדרות מטלות הערכה לאורך הקורס.

 

 

5. חתימה על טופס הצהרה

 

חתימה על טופס הצהרה להסדרת התנאים המבטיחים איזון נאות בין צרכי ההוראה לבין הזכות לפרטיות, צילום והקלטת השיעור, זכויות יוצרים וקוד התנהגות. יש לחתום על טופס זה במערכת ה- Moodle גם אם הקורס לא מתנהל בסביבת למידה זו. להלן ניסוח של הטופס באתר ה- Moodle:

 

‏ למען שמירת פרטיותם של משתתפי השיעור והגנה על זכויות היוצרים של סגל ההוראה של הקורס

1. אני מתחייב/ת לכבד את זכותם לפרטיות של המשתתפים בשיעור ולהימנע מפגיעה בפרטיותם ובפרטיותו של צד שלישי.

2. אני מסכים/מה לצילום והקלטה של שיעורי הקורס בהם אקח חלק.  ידוע לי כי ההקלטות יפורסמו באתר הקורס וישמשו את משתתפי הקורס לצרכי למידה בלבד, וכן את סגל ההוראה לצרכים אקדמיים ומחקריים.

3.  אני מתחייב/ת לא לצלם, להעתיק, להקליט או להפיץ כל חומר מחומרי הקורס.  ידוע לי שהפרה של הוראות אלו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.   

4. אני מתחייב/ת להשתתף בכל השיעורים בהם המצלמה שלי פתוחה באופן אשר מכבד את כל משתתפי השיעור. לדוגמא, אקפיד על לבוש נאות ושיח מכבד.

 

 

[1] שיעור מקוון: שיעור שחלקו או כולו מועבר באופן סינכרוני, למשל, דרך מערכת הזום או ‏HyFlex‏ ‏‏(חלק מהכיתה נוכח בשיעור ‏פרונטלי והאחרים צופים בשיעור מהבית). שיעור שמועבר באופן א-סינכרוני, למשל, תכנים ב- ‏Moodle‏  או שיעור שמשלב בין סינכרוני לא-סינכרוני (שיעור היברדי). ‏

 

 

הנחיות במסמך PDF להדפסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>